Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
   Δραστηριότητες
 

Οργάνωση και διαχείριση δημοσίων αρχείων

Εκκαθαρίσεις αρχείων

Π.Δ. 480/1985 "Περί εκκαθαρίσεως των αρχείων των ΟΤΑ
και των ιδρυμάτων Ν.Π.Δ.Δ. και συνδέσμων αυτών" (ΦΕΚ 173/Α/14-10-1985)

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ο αλφαβητικός πίνακας συντάχθηκε από τα Αρχεία Ν. Ευβοίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το πιο πάνω Π.Δ., για τη διευκόλυνση των ΟΤΑ στη διαδικασία εκκαθάρισης των αρχείων τους.
Ο χρόνος διατήρησης αναφέρεται
μόνο στην υπηρεσιακή χρησιμότητα των εγγράφων.
Τα κριτήρια της αρχειακής υπηρεσίας είναι διαφορετικά.

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ

Δ-ΜΑ-Λ: Δημοτολόγια - Μητρώα Αρρένων - Ληξιαρχικά
ΔΧΠΥ: Διαχείριση χρηματικών ποσών και υλικού
ΕΔΥ: Εγγραφα διαφόρων υπηρεσιών
ΚΠ: Κατάσταση προσωπικού
ΣΟΛ:Σύσταση - Οργάνωση - Λειτουργία
ΤΥ: Τεχνικές Υπηρεσίες

A

αγροτικά ιατρεία, σύσταση (ΕΔΥ) στο διηνεκές
άδειες ανέγερσης οικοδομών (ΕΔΥ) στο διηνεκές
δημάρχων // προέδρων κοινοτήτων // συμβούλων (ΣΟΛ) 5
αδηλώτων εγγραφές (μητρώα αρρένων) (Δ-ΜΑ-Λ) στο διηνεκές
αιτήσεις για έκδοση ληξιαρχικών πράξεων (Δ-ΜΑ-Λ) 2
έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης δημοτών (Δ-ΜΑ-Λ) 3
αλλαγή κινητήρα μηχανημάτων // οχημάτων, μητρώα (ΤΥ) 20
αλλαγή στοιχείων λόγω υιοθεσίας (μητρώα αρρένων) (Δ-ΜΑ-Λ) στο διηνεκές
αμοιβές ηθικές δημοτικών και κοινοτικών αρχόντων (ΣΟΛ) στο διηνεκές
αναθεώρηση εκλογικών καταλόγων, παραρτήματα (ΕΔΥ) μέχρι την αντικατάστασή τους
ανάλυση τιμών, τύποι (ΤΥ) 30
ανέγερση οικοδομών, άδειες (ΕΔΥ) στο διηνεκές
αντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων (Δ-ΜΑ-Λ) στο διηνεκές
αξιοποίηση περιουσίας ΟΤΑ // ιδρυμάτων // ΝΠΔΔ // συνδέσμων (ΔΧΠΥ) 10
απαγορεύσεις, σχετ. φάκελοι (ΣΟΛ) 2 από την καταβολή της χορηγίας ή κατάργηση των δικαιωμάτων και απαγορεύσεων
άποροι, κατάλογοι και άλλα στοιχεία (ΕΔΥ) 5
αποτυπώσεις και διαγράμματα τοπογραφικά (ΤΥ) στο διηνεκές
αποφάσεις σχετ. με διαγραφή διακανονισμού χρεών (ΔΧΠΥ) 20 από τη λήξη της ισχύος
αποφάσεις σχετ. με χορήγηση δανείων σε ΟΤΑ // ιδρύματα // ΝΠΔΔ // συνδέσμους (ΔΧΠΥ) 2 από την εξόφληση
αποφάσεις σχετ. με έξοδα παράστασης // οδοιπορικά // έξοδα κηδείας (ΣΟΛ) 2 από την κατάργηση ή τροποποίησή
αριθμοί κυκλοφορίας μηχανημάτων // οχημάτων συμβατικοί, μητρώα (ΤΥ) 20
αρρένων μητρώα (Δ-ΜΑ-Λ) - αλλαγή στοιχείων λόγω υιοθεσίας στο διηνεκές
αρρένων μητρώα (Δ-ΜΑ-Λ) - διορθώσεις λανθασμένων στοιχείων στο διηνεκές
αρρένων μητρώα (Δ-ΜΑ-Λ) - εγγραφές αδηλώτων στο διηνεκές
αρρένων μητρώα (Δ-ΜΑ-Λ) - μεταγραφή στο διηνεκές
αρρένων μητρώα (Δ-ΜΑ-Λ) - ονομαστικοί κατάλογοι στο διηνεκές
αρρένων μητρώα (Δ-ΜΑ-Λ) - συμπλήρωση ελλειπόντων στο διηνεκές
αρχιτεκτονικές μελέτες και εκθέσεις κτηρίων // έργων // εγκαταστάσεων (ΤΥ) 5 από το χρόνο που έπαυσαν να υφίστανται τα κτήρια, τα έργα ή οι εγκαταστάσεις
άρχοντες δημοτικοί και κοινοτικοί (ΣΟΛ) - άδειες 5
άρχοντες δημοτικοί και κοινοτικοί (ΣΟΛ) - εκλογής στοιχεία 8
άρχοντες δημοτικοί και κοινοτικοί (ΣΟΛ) - ηθικές αμοιβές στο διηνεκές
άρχοντες δημοτικοί και κοινοτικοί (ΣΟΛ) - δίωξη ποινική ή πειθαρχική 20

Β

βεβαιούμενα και εισπραττόμενα έσοδα, σχετ. στοιχεία (ΔΧΠΥ) 20
βιβλία (Δ-ΜΑ-Λ) - δημοτολογίου στο διηνεκές
βιβλία (Δ-ΜΑ-Λ) - ληξιαρχικά: γεννήσεων // γάμων // θανάτων // εκθέσεων στο διηνεκές

Γ

γάμων βιβλία (Δ-ΜΑ-Λ)
στο διηνεκές
γεγονότα ληξιαρχικά, φάκελοι (Δ-ΜΑ-Λ) 5
γεννήσεων βιβλία (Δ-ΜΑ-Λ) στο διηνεκές
γεωλογικές μελέτες και εκθέσεις κτηρίων // έργων // εγκαταστάσεων (ΤΥ) 5 από το χρόνο που έπαυσαν να υφίστανται τα κτήρια, τα έργα ή οι εγκαταστάσεις
γεωτεχνικές μελέτες και εκθέσεις κτηρίων // έργων // εγκαταστάσεων (ΤΥ) 5 από το χρόνο που έπαυσαν να υφίστανται τα κτήρια, τα έργα ή οι εγκαταστάσεις
γεωτρήσεις διανοιχθείσες, στοιχεία (ΤΥ) 30

Δ

δανείων χορήγηση σε ΟΤΑ // ιδρύματα // ΝΠΔΔ // συνδέσμους, αποφάσεις // συμβάσεις (ΔΧΠΥ) 2 από την εξόφληση 2 από την εξόφληση
δήμαρχοι βλ. δημοτικοί άρχοντες
δήμοι βλ. ΟΤΑ - ιδρύματα - νομικά πρόσωπα - σύνδεσμοι
δημοπρασίες (ΔΧΠΥ) 5 από τη λήξη της ισχύος της σύμβασης
δημότες (Δ-ΜΑ-Λ)- αντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων στο διηνεκές στο διηνεκές
δημότες (Δ-ΜΑ-Λ)- οικογενειακοί φάκελοι στο διηνεκές
δημοτικά ιδρύματα // νομικά πρόσωπα // επιχειρήσεις βλ. ιδρύματα -νομικά πρόσωπα -επιχειρήσεις
δημοτικά συμβούλια ΣΟΛ) - πρακτικά στο διηνεκές
δημοτικά συμβούλια ΣΟΛ) - συνεδριάσεις // λειτουργία (σχετ. έγγραφα) μέχρι την κατάργηση ή τροποποίηση
δημοτικά συμβούλια ΣΟΛ) - σύνθεση // μεταβολές (ΣΟΛ) στο διηνεκές
δημοτικές οδοί και πλατείες, ονομασία // μετονομασία (ΣΟΛ) στο διηνεκές
δημοτικοί άρχοντες (ΣΟΛ) - άδειες 5
δημοτικοί άρχοντες (ΣΟΛ) - δίωξη ποινική ή πειθαρχική 20
δημοτικοί άρχοντες (ΣΟΛ) - εκλογής στοιχεία 8
δημοτικοί άρχοντες (ΣΟΛ) - ηθικές αμοιβές στο διηνεκές
δημοτικοί σύμβουλοι - άδειες 5
δημοτικοί σύμβουλοι βλ. και δημοτικά συμβούλια
δημοτολόγια (Δ-ΜΑ-Λ) - αντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων στο διηνεκές
δημοτολόγια (Δ-ΜΑ-Λ) - βιβλία στο διηνεκές
δημοτολόγια (Δ-ΜΑ-Λ) - διορθώσεις λανθασμένων στοιχείων στο διηνεκές
δημοτολόγια (Δ-ΜΑ-Λ) - εγγραφές στο διηνεκές
δημοτολόγια (Δ-ΜΑ-Λ) - εγγραφές (οικογενειακοί φάκελοι δημοτών) στο διηνεκές
δημοτολόγια (Δ-ΜΑ-Λ) - μεταδημότευση στο διηνεκές
δημοτολόγια (Δ-ΜΑ-Λ) - οικογενειακοί φάκελοι δημοτών στο διηνεκές
δημοτολόγια (Δ-ΜΑ-Λ) - συμπλήρωση ελλειπόντων στο διηνεκές
διαγράμματα τοπογραφικά και αποτυπώσεις (ΤΥ) στο διηνεκές
διακανονισμός χρεών, αποφάσεις διαγραφής (ΔΧΠΥ) 20 από τη λήξη της ισχύος
διάλυση συνδέσμων δήμων και κοινοτήτων (ΣΟΛ) στο διηνεκές
διανοιχθείσες γεωτρήσεις, στοιχεία (ΤΥ) 30
διαφορές φορολογικές (ΔΧΠΥ) 10
διενέργεια εκλογών, σχετ. έγγραφα (ΕΔΥ) 10
δικαιώματα - επιβολή (ΔΧΠΥ) 5 από τη λήξη της ισχύος
δικαιώματα - σχετ. φάκελοι (ΣΟΛ) 2 από την καταβολή της χορηγίας ή κατάργηση των δικαιωμάτων και απαγορεύσεων
διοικητικές εξετάσεις, εκθέσεις (ΣΟΛ) 15
διορθώσεις λανθασμένων στοιχείων (Δ-ΜΑ-Λ) - μητρώα αρρένων // οικογενειακοί φάκελοι δημοτών στο διηνεκές
δίωξη ποινική // πειθαρχική δημοτικών και κοινοτικών αρχόντων (ΣΟΛ) 20
διαχείριση χρηματικών ποσών και υλικού (ΔΧΠΥ) - αποφάσεις διαγραφής διακανονισμού χρεών 20 από τη λήξη της ισχύος
διαχείριση χρηματικών ποσών και υλικού (ΔΧΠΥ) - αποφάσεις // συμβάσεις χορήγησης δανείων σε ΟΤΑ // ιδρύματα // ΝΠΔΔ // συνδέσμους 2 από την εξόφληση
διαχείριση χρηματικών ποσών και υλικού (ΔΧΠΥ) - δημοπρασίες και ενοικιάσεις 5 από τη λήξη της ισχύος της σύμβασης
διαχείριση χρηματικών ποσών και υλικού (ΔΧΠΥ) - δωρεές // κληροδοτήματα // κληρονομιές υπέρ ΟΤΑ στο διηνεκές
διαχείριση χρηματικών ποσών και υλικού (ΔΧΠΥ) - επιβολή φόρων // τελών // δικαιωμάτων 5 από τη λήξη της ισχύος
διαχείριση χρηματικών ποσών και υλικού (ΔΧΠΥ) - έσοδα βεβαιούμενα και εισπραττόμενα έξοδα πραγματοποιούμενα, σχετ. στοιχεία 20
διαχείριση χρηματικών ποσών και υλικού (ΔΧΠΥ) - κανονισμοί παροχής υπηρεσιών 8 από τη λήξη της ισχύος 8 από τη λήξη της ισχύος
διαχείριση χρηματικών ποσών και υλικού (ΔΧΠΥ) - περιουσία ΟΤΑ // ιδρυμάτων // ΝΠΔΔ // συνδέσμων, παρακολούθηση // προστασία // αξιοποίηση 10
διαχείριση χρηματικών ποσών και υλικού (ΔΧΠΥ) - φορολογικές διαφορές 10
δωρεές υπέρ ΟΤΑ // ιδρυμάτων // ΝΠΔΔ // συνδέσμων (ΔΧΠΥ) στο διηνεκές

Ε

εγγραφές αδηλώτων (μητρώα αρρένων) (Δ-ΜΑ-Λ) στο διηνεκές
εγγραφές στα δημοτολόγια (οικογενειακοί φάκελοι δημοτών) (Δ-ΜΑ-Λ) στο διηνεκές
εγκαταστάσεις, εγκεκριμένες μελέτες (ΤΥ) 5 από το χρόνο που έπαυσαν να υφίστανται τα κτήρια, τα έργα ή οι εγκαταστάσεις
εγκύκλιοι υπουργείων // σχετ. με - εκπαίδευση (ΕΔΥ) 5
εγκύκλιοι υπουργείων // σχετ. με - υγειονομικών υπηρεσιών πρόνοιας (ΕΔΥ) 5
εγκύκλιοι υπουργείων // σχετ. με - έξοδα παράστασης // οδοιπορικά // έξοδα κηδείας (ΣΟΛ) 2 από την κατάργηση ή τροποποίησή
εισπραττόμενα έσοδα, σχετ. στοιχεία (ΔΧΠΥ) 20
έκδοση ληξιαρχικών πράξεων, αιτήσεις (Δ-ΜΑ-Λ) 2
έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης δημοτών, αιτήσεις (Δ-ΜΑ-Λ) 3
εκθέσεις σχετ. με διοικητικές εξετάσεις (ΣΟΛ) 15
εκθέσεις σχετ. με καταγγελίες σχετ. με την εκτέλεση έργων (ΤΥ) 15
εκθέσεις κτηρίων // έργων // εγκαταστάσεων εγκεκριμένες (ΤΥ) 5 από το χρόνο που έπαυσαν να υφίστανται τα κτήρια, τα έργα ή οι εγκαταστάσεις
εκθέσεις ληξιάρχου, βιλία στο διηνεκές
εκλογή δημοτικών και κοινοτικών αρχόντων, στοιχεία (ΣΟΛ) 8
εκλογικοί κατάλογοι // παραρτήματα αναθεώρησης (ΕΔΥ) μέχρι την αντικατάστασή τους
εκλογών προπαρασκευή και διενέργεια, σχετ. έγγραφα (ΕΔΥ) 10
εκπαίδευση, εγκύκλιοι και έγγραφα γενικού περιεχομένου (ΕΔΥ) 5
εκτέλεση έργων, εκθέσεις σχετ. με καταγγελίες (ΤΥ) 15
ελλειπόντων στοιχείων συμπλήρωση (μητρώα αρρένων - οικογενειακοί φάκελοι δημοτών) στο διηνεκές
ενοικιάσεις (ΔΧΠΥ) 5 από τη λήξη της ισχύος της σύμβασης
εξετάσεις διοικητικές, εκθέσεις (ΣΟΛ) 15
έξοδα κηδείας - παράστασης, εγκύκλιοι // αποφάσεις // σχετ. έγγραφα (ΣΟΛ) 2 από την κατάργηση ή τροποποίησή
έξοδα πραγματοποιούμενα, σχετ. στοιχεία (ΔΧΠΥ) 20
επιβολή φόρων // τελών // δικαιωμάτων (ΔΧΠΥ) 5 από τη λήξη της ισχύος
επιχειρήσεις δημοτικές, σύσταση // κατάργηση (ΣΟΛ) στο διηνεκές
έργα (ΤΥ) εγκεκριμένες μελέτες 5 από το χρόνο που έπαυσαν να υφίστανται τα κτήρια, τα έργα ή οι εγκαταστάσεις
έργα (ΤΥ) - εκθέσεις για καταγγελίες σχετ. με την εκτέλεση έργων 15
έργα (ΤΥ) - κτηριακά, εφαρμογή: οριστικές μελέτες 20
έργα (ΤΥ) -μελέτες οριστικές 20 20
έσοδα βεβαιούμενα και εισπραττόμενα, σχετ. στοιχεία (ΔΧΠΥ) 20
εσωτερικής υπηρεσίας οργανισμοί (ΚΠ) 8 από την αντικατάσταση
εφαρμογή κτηριακών έργων, μελέτες οριστικές (ΤΥ) 20
εφαρμογή σχεδίου πόλης, σχετ. έγγραφα και στοιχεία (ΕΔΥ) στο διηνεκές

Η

ηθικές αμοιβές δημοτικών και κοινοτικών αρχόντων (ΣΟΛ) στο διηνεκές
ηλεκτρολογικές μελέτες και εκθέσεις κτηρίων // έργων // εγκαταστάσεων (ΤΥ) 5 από το χρόνο που έπαυσαν να υφίστανται τα κτήρια, τα έργα ή οι εγκαταστάσεις

Θ

θανάτων βιβλία (Δ-ΜΑ-Λ) στο διηνεκές
θέσεις, ονομασία // μετονομασία (ΣΟΛ) στο διηνεκές

Ι

ιατρεία αγροτικά και κοινοτικά, σύσταση (ΕΔΥ) στο διηνεκές
ιδρύματα δημοτικά και κοινοτικά - δανείων χορήγηση (αποφάσεις // συμβάσεις) (ΔΧΠΥ) 2 από την εξόφληση
ιδρύματα δημοτικά και κοινοτικά - δωρεές // κληροδοτήματα // κληρονομιές υπέρ... (ΔΧΠΥ) στο διηνεκές
ιδρύματα δημοτικά και κοινοτικά - μητρώα υπαλλήλων και οργάνων (ΚΠ) στο διηνεκές
ιδρύματα δημοτικά και κοινοτικά - περιουσία (παρακολούθηση // προστασία // αξιοποίηση) (ΔΧΠΥ) 10
ιδρύματα δημοτικά και κοινοτικά - συμβουλίων συνεδριάσεις, πρακτικά (ΣΟΛ) στο διηνεκές
ιδρύματα δημοτικά και κοινοτικά - συμβουλίων συνεδριάσεις // λειτουργία, σχετ. έγγραφα) (ΣΟΛ) μέχρι την κατάργηση ή τροποποίηση
ιδρύματα δημοτικά και κοινοτικά - σύσταση // κατάργηση (ΣΟΛ) στο διηνεκές
ιδρυτικά στοιχεία // μεταβολές ΟΤΑ (ΣΟΛ) στο διηνεκές
ιδρυτικά στοιχεία // μεταβολές ΟΤΑ (ΣΟΛ) στο διηνεκές
ιστορίας τοπικής φάκελοι (ΣΟΛ) στο διηνεκές

Κ

κανονισμοί παροχής υπηρεσιών (ΔΧΠΥ) 8 από τη λήξη της ισχύος
καταγγελίες σχετ. με την εκτέλεση έργων, εκθέσεις (ΤΥ) 15
κατάλογοι - απόρων (ΕΔΥ) 5
κατάλογοι - εκλογικοί // παραρτήματα αναθεώρησης (ΕΔΥ) μέχρι την αντικατάστασή τους
κατάλογοι - ονομαστικοί (μητρώα αρρένων) (Δ-ΜΑ-Λ) στο διηνεκές
κατάργηση δημοτικών και κοινοτικών ιδρυμάτων, νομικών προσώπων και επιχειρήσεων (ΣΟΛ) στο διηνεκές
κατάσταση δημοτών προσωπική και οικογενειακή, αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών (Δ-ΜΑ-Λ) 3
κέντρα υγείας, σύσταση (ΕΔΥ) στο διηνεκές
κηδείας έξοδα, εγκύκλιοι // αποφάσεις // σχετ. έγγραφα (ΣΟΛ) 2 από την κατάργηση ή τροποποίησή 2 από την κατάργηση ή τροποποίησή
κινητήρα μηχανημάτων // οχημάτων αλλαγή, μητρώα (ΤΥ) 20
κληροδοτήματα υπέρ ΟΤΑ // ιδρυμάτων // ΝΠΔΔ // συνδέσμων (ΔΧΠΥ) στο διηνεκές
κληρονομιές υπέρ ΟΤΑ // ιδρυμάτων // ΝΠΔΔ // συνδέσμων (ΔΧΠΥ) στο διηνεκές
κλιματολογικά στοιχεία και μελέτες (ΤΥ) στο διηνεκές  
κοινοτάρχες βλ. κοινοτικοί άρχοντες
κοινότητες βλ. ΟΤΑ - ιδρύματα - νομικά πρόσωπα - σύνδεσμοι
κοινοτικά ιατρεία, σύσταση (ΕΔΥ)
στο διηνεκές
κοινοτικά ιδρύματα // νομικά πρόσωπα // επιχειρήσεις βλ.- ιδρύματα - νομικά πρόσωπα- επιχειρήσεις
κοινοτικά συμβούλια - πρακτικά (ΣΟΛ) στο διηνεκές
κοινοτικά συμβούλια - σύμβουλοι δημοτικοί και κοινοτικοί, άδειες 5
κοινοτικά συμβούλια - συνεδριάσεις // λειτουργία (σχετ. έγγραφα) (ΣΟΛ) μέχρι την κατάργηση ή τροποποίηση
κοινοτικά συμβούλια - σύνθεση // μεταβολές (ΣΟΛ) στο διηνεκές
κοινοτικοί άρχοντες - άδειες (ΣΟΛ) 5
κοινοτικοί άρχοντες - δίωξη ποινική ή πειθαρχική (ΣΟΛ) 20
κοινοτικοί άρχοντες - εκλογής στοιχεία (ΣΟΛ) 8
κοινοτικοί άρχοντες - ηθικές αμοιβές (ΣΟΛ) στο διηνεκές
κοινοτικοί σύμβουλοι - άδειες (ΣΟΛ) 5
κοινοτικοί σύμβουλοι βλ. και κοινοτικά συμβούλια
κατάσταση προσωπικού - μητρώα υπαλλήλων και οργάνων ΟΤΑ // ιδρυμάτων // ΝΠΔΔ // συνδέσμων στο διηνεκές
κατάσταση προσωπικού - οργανισμοί εσωτερικής υπηρεσίας ΟΤΑ 8 από την αντικατάσταση
κτηματολογικά στοιχεία (ΤΥ) στο διηνεκές
κτήρια, εγκεκριμένες μελέτες (ΤΥ) 5 από το χρόνο που έπαυσαν να υφίστανται τα κτήρια, τα έργα ή οι εγκαταστάσεις
κτηριακά έργα, εφαρμογή: οριστικές μελέτες (ΤΥ) 20
κυκλοφορία μηχανημάτων // οχημάτων, μητρώα συμβατικών αριθμών (ΤΥ) 20

Λ

λανθασμένων στοιχείων διορθώσεις - μητρώα αρένων // οικογενειακοί φάκελοι δημοτών στο διηνεκές
λειτουργία συμβουλίων ΟΤΑ // ιδρυμάτων // ΝΠΔΔ // συνδέσμων, σχετ. έγγραφα (ΣΟΛ) μέχρι την κατάργηση ή τροποποίηση
ληξιαρχικά - βιβλία γεννήσεων // γάμων // θανάτων // εκθέσεων (Δ-ΜΑ-Λ) στο διηνεκές
ληξιαρχικά - γεγονότα, φάκελοι (Δ-ΜΑ-Λ) 5
ληξιαρχικά - πράξεων αντίγραφα (οικογενειακοί φάκελοι δημοτών) (Δ-ΜΑ-Λ) στο διηνεκές
ληξιαρχικά - πράξεων έκδοση, αιτήσεις (Δ-ΜΑ-Λ) 2

Μ

μελέτες (ΤΥ) - έργων // προμηθειών // εφαρμογής κτηριακών έργων οριστικές 20
μελέτες (ΤΥ) - κλιματολογικές στο διηνεκές
μελέτες (ΤΥ) - κτηρίων // έργων // εγκαταστάσεων εγκεκριμένες μελέτες 5 από το χρόνο που έπαυσαν να υφίστανται τα κτήρια, τα έργα ή οι εγκαταστάσεις
μελέτες (ΤΥ) - προκαταρκτικές και προμελέτες εφόσον δε συνταχθούν οριστικές μελέτες 10
μεταβολές OTA (ΣΟΛ) στο διηνεκές
μεταβολές δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων (ΣΟΛ) στο διηνεκές
μεταγραφή (μητρώα αρρένων) (Δ-ΜΑ-Λ) στο διηνεκές
μεταδημότευση (οικογενειακοί φάκελοι δημοτών) (Δ-ΜΑ-Λ) στο διηνεκές
μετονομασία δημοτικών και κοινοτικών οδών και πλατειών - δήμων // κοινοτήτων // συνοικισμών και θέσεων στο διηνεκές
μετρήσεις παροχών υδατορρευμάτων // πηγών // φρεάτων κλπ. (ΤΥ) στο διηνεκές
μητρώα αρρένων στο διηνεκές
μητρώα μηχανημάτων / οχημάτων // συμβατικών αριθμών κυκλοφορίας τους // αλλαγής κινητήρα (ΤΥ) 20
μητρώα υπαλλήλων και οργάνων ΟΤΑ // ιδρυμάτων // ΝΠΔΔ // συνδέσμων (ΚΠ) στο διηνεκές
μηχανήματα, μητρώα μηχανημάτων // συμβατικών αριθμών κυκλοφορίας τους // αλλαγής κινητήρα (ΤΥ) 20

N

νομικά πρόσωπα δημοτικά και κοινοτικά - δανείων χορήγηση, αποφάσεις // συμβάσεις (ΔΧΠΥ) 2 από την εξόφληση
νομικά πρόσωπα δημοτικά και κοινοτικά - δωρεές // κληροδοτήματα // κληρονομιές υπέρ... (ΔΧΠΥ) στο διηνεκές
νομικά πρόσωπα δημοτικά και κοινοτικά - μητρώα υπαλλήλων και οργάνων (ΚΠ) στο διηνεκές
νομικά πρόσωπα δημοτικά και κοινοτικά - περιουσίας παρακολούθηση // προστασία // αξιοποίηση) (ΔΧΠΥ) 10
νομικά πρόσωπα δημοτικά και κοινοτικά - συμβουλίων συνεδριάσεις, πρακτικά (ΣΟΛ) στο διηνεκές
νομικά πρόσωπα δημοτικά και κοινοτικά - συμβουλίων συνεδριάσεις // λειτουργία (σχετ. έγγραφα) (ΣΟΛ) μέχρι την κατάργηση ή τροποποίηση
νομικά πρόσωπα δημοτικά και κοινοτικά - σύσταση // κατάργηση (ΣΟΛ) στο διηνεκές

Ο

οδοί δημοτικές και κοινοτικές, ονομασία // μετονομασία (ΣΟΛ) στο διηνεκές
οδοιπορικά, εγκύκλιοι // αποφάσεις // σχετ. έγγραφα (ΣΟΛ) 2 από την κατάργηση ή τροποποίησή
οικογενειακή κατάσταση δημοτών, αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών (Δ-ΜΑ-Λ) 3
οικογενειακοί φάκελοι δημοτών Δ-ΜΑ-Λ) - φάκελοι // αντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων στο διηνεκές
οικοδομών ανέγερση, άδειες (ΕΔΥ) στο διηνεκές
ονομασία // μετονομασία δημοτικών και κοινοτικών οδών και πλατειών (ΣΟΛ) στο διηνεκές
ονομασία // μετονομασία δήμων // κοινοτήτων // συνοικισμών και θέσεων (ΣΟΛ) στο διηνεκές
ονομαστικοί κατάλογοι (μητρώα αρρένων) (Δ-ΜΑ-Λ) στο διηνεκές
όργανα ΟΤΑ // ιδρυμάτων // ΝΠΔΔ // συνδέσμων, μητρώα υπαλλήλων (ΚΠ)
στο διηνεκές
οργανισμοί εσωτερικής υπηρεσίας ΟΤΑ (ΚΠ) 8 από την αντικατάσταση
όρια ΟΤΑ (ΣΟΛ) στο διηνεκές
οριστικές μελέτες έργων // προμηθειών // εφαρμογής κτηριακών έργων (ΤΥ) 20
οχήματα, μητρώα οχημάτων // συμβατικών αριθμών κυκλοφορίας τους // αλλαγής κινητήρα (ΤΥ) 20

Π

παρακολούθηση περιουσίας ΟΤΑ // ιδρυμάτων // ΝΠΔΔ // συνδέσμων (ΔΧΠΥ) 10
παραρτήματα αναθεώρησης εκλογικών καταλόγων (ΕΔΥ) μέχρι την αντικατάστασή τους
παράστασης έξοδα, εγκύκλιοι // αποφάσεις // σχετ. έγγραφα (ΣΟΛ) 2 από την κατάργηση ή τροποποίησή
παροχές υδατορρευμάτων // πηγών // φρεάτων κλπ., μετρήσεις (ΤΥ) στο διηνεκές
παροχή υπηρεσιών, κανονισμοί (ΔΧΠΥ) 8 από τη λήξη της ισχύος
πειθαρχική δίωξη δημοτικών και κοινοτικών αρχόντων (ΣΟΛ) 20
περιουσίας ΟΤΑ // ιδρυμάτων // ΝΠΔΔ // συνδέσμων, παρακολούθηση // προστασία // αξιοποίηση (ΔΧΠΥ) 10
πηγών παροχές, μετρήσεις (ΤΥ) στο διηνεκές
πίνακες κτηματολογικοί (ΤΥ) στο διηνεκές
πίνακες στατιστικοί που αφορούν γενικά αντικείμενα ΤΥΔΚ (ΤΥ) στο διηνεκές
πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης δημοτών, αιτήσεις έκδοσης (Δ-ΜΑ-Λ) 3
πλατείες δημοτικές και κοινοτικές, ονομασία // μετονομασία (ΣΟΛ) στο διηνεκές
ποινική δίωξη δημοτικών και κοινοτικών αρχόντων (ΣΟΛ) 20
πραγματοποιούμενα έξοδα, σχετ. στοιχεία (ΔΧΠΥ) 20
πρακτικά συμβουλίων ΟΤΑ // ιδρυμάτων // ΝΠΔΔ // συνδέσμων (ΣΟΛ) στο διηνεκές
πράξεις ληξιαρχικές (Δ-ΜΑ-Λ) - αντίγραφα (οικογενειακοί φάκελοι δημοτών) στο διηνεκές
πράξεις ληξιαρχικές (Δ-ΜΑ-Λ) - αιτήσεις έκδοσης 2
πρόεδροι κοινοτήτων βλ. κοινοτικοί άρχοντες
προκαταρκτικές μελέτες και προμελέτες εφόσον δε συνταχθούν οριστικές μελέτες (ΤΥ) 10
προμήθειες, μελέτες οριστικές (ΤΥ) 20
πρόνοιας υπηρεσίες υγειονομικές, εγκύκλιοι και έγγραφα γενικού περιεχομένου (ΕΔΥ) 5
προπαρασκευή εκλογών, σχετ. έγγραφα (ΕΔΥ) 10
προστασία περιουσίας ΟΤΑ // ιδρυμάτων // ΝΠΔΔ // συνδέσμων (ΔΧΠΥ), σχετικά έγγραφα 10
πρόσωπα νομικά δημοτικά και κοινοτικά βλ. νομικά πρόσωπα δημοτικά και κοινοτικά
προσωπική και οικογενειακή κατάσταση δημοτών, αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών (Δ-ΜΑ-Λ) 3

Σ

σταθμοί υγειονομικοί, σύσταση (ΕΔΥ) στο διηνεκές
στατικές μελέτες και εκθέσεις κτηρίων // έργων // εγκαταστάασεων (ΤΥ) 5 από το χρόνο που έπαυσαν να υφίστανται τα κτήρια, τα έργα ή οι εγκαταστάσεις
στατιστικά στοιχεία και πίνακες που αφορούν γενικά αντικείμενα ΤΥΔΚ (ΤΥ) στο διηνεκές
στοιχείων αλλαγή λόγω υιοθεσίας (μητρώα αρρένων) (Δ-ΜΑ-Λ) στο διηνεκές
στοιχείων ελλειπόντων συμπλήρωση (μητρώα αρρένων // οικογενειακοί φάκελοι δημοτών) (Δ-ΜΑ-Λ) στο διηνεκές
στοιχείων λανθασμένων διορθώσεις (μητρώα αρρένων // οικογενειακοί φάκελοι δημοτών) (Δ-ΜΑ-Λ) στο διηνεκές στο διηνεκές
συγγραφή υποχρεώσεων, τύποι (ΤΥ) 30
συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία και πίνακες που αφορούν γενικά αντικείμενα ΤΥΔΚ (ΤΥ) στο διηνεκές
συμβάσεις χορήγησης δανείων σε ΟΤΑ // ιδρύματα // ΝΠΔΔ // συνδέσμους (ΔΧΠΥ) 2 από την εξόφληση 2 από την εξόφληση
συμβατικοί αριθμοί κυκλοφορίας μηχανημάτων // οχημάτων, μητρώα (ΤΥ) 20
συμβούλια δημοτικά και κοινοτικά // ιδρυμάτων // ΝΠΔΔ // συνδέσμων (ΣΟΛ) - πρακτικά  
συμβούλια δημοτικά και κοινοτικά // ιδρυμάτων // ΝΠΔΔ // συνδέσμων (ΣΟΛ) - άδειες συμβούλων 5
συμβούλια δημοτικά και κοινοτικά // ιδρυμάτων // ΝΠΔΔ // συνδέσμων (ΣΟΛ) - συνεδριάσεις // λειτουργία (σχετ. έγγραφα) μέχρι την κατάργηση ή τροποποίηση
συμβούλια δημοτικά και κοινοτικά // ιδρυμάτων // ΝΠΔΔ // συνδέσμων (ΣΟΛ) - σύνθεση // μεταβολές στο διηνεκές
συμπλήρωση ελλειπόντων στοιχείων - μητρώα αρρένων // οικογενειακοί φάκελοι δημοτών (Δ-ΜΑ-Λ) στο διηνεκές
σύνδεσμοι δήμων και κοινοτήτων - δανείων χορήγηση (αποφάσεις // συμβάσεις) (ΔΧΠΥ) 2 από την εξόφληση
σύνδεσμοι δήμων και κοινοτήτων - δωρεές // κληροδοτήματα // κληρονομιές υπέρ... (ΔΧΠΥ) στο διηνεκές
σύνδεσμοι δήμων και κοινοτήτων - μητρώα υπαλλήλων και οργάνων (ΚΠ) στο διηνεκές
σύνδεσμοι δήμων και κοινοτήτων - περιουσίας παρακολούθηση // προστασία // αξιοποίηση (ΔΧΠΥ) 10
σύνδεσμοι δήμων και κοινοτήτων - συμβουλίων πρακτικά (ΣΟΛ) στο διηνεκές
σύνδεσμοι δήμων και κοινοτήτων - συμβουλίων συνεδριάσεις // λειτουργία (σχετ. έγγραφα) (ΣΟΛ) μέχρι την κατάργηση ή τροποποίηση
σύνδεσμοι δήμων και κοινοτήτων - σύσταση // διάλυση (ΣΟΛ) στο διηνεκές
συνεδριάσεις συμβουλίων ΟΤΑ // ιδρυμάτων // ΝΠΔΔ // συνδέσμων, πρακτικά στο διηνεκές
συνεδριάσεις συμβουλίων ΟΤΑ // ιδρυμάτων // ΝΠΔΔ // συνδέσμων, σχετ. έγγραφα (ΣΟΛ) μέχρι την κατάργηση ή τροποποίηση
σύνθεση // μεταβολές δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων (ΣΟΛ) στο διηνεκές
συνοικισμοί, ονομασία // μετονομασία (ΣΟΛ) στο διηνεκές
σύνταξη σχεδίου πόλης, σχετ. έγγραφα και στοιχεία (ΕΔΥ) στο διηνεκές
σύσταση αγροτικών και κοινοτικών ιατρείων // υγειονομικών σταθμών // κέντρων υγείας κλπ. (ΕΔΥ) στο διηνεκές
σύσταση δημοτικών και κοινοτικών ιδρυμάτων, νομικών προσώπων και επιχειρήσεων (ΣΟΛ) στο διηνεκές
σύσταση συνδέσμων δήμων και κοινοτήτων (ΣΟΛ) στο διηνεκές
σχέδιο πόλης, σύνταξη και εφαρμογή (σχετ. έγγραφα και στοιχεία) (ΕΔΥ) στο διηνεκές

T

τελών επιβολή (ΔΧΠΥ) 5 από τη λήξη της ισχύος
τιμολόγια, τύποι (ΤΥ) 30
τιμών ανάλυση, τύποι (ΤΥ) 30
τοπικής ιστορίας φάκελοι (ΣΟΛ) στο διηνεκές
τοπογραφικά διαγράμματα και αποτυπώσεις (ΤΥ) στο διηνεκές
τεχνικές υπηρεσίες (ΤΥ) - διανοιχθείσες γεωτρήσεις, σχετ. στοιχεία 30
τεχνικές υπηρεσίες (ΤΥ) - εκθέσεις για καταγγελίες σχετ. με την εκτέλεση έργων 15
τεχνικές υπηρεσίες (ΤΥ) - κλιματολογικά στοιχεία και μελέτες στο διηνεκές
τεχνικές υπηρεσίες (ΤΥ) - κτηματολογικοί πίνακες και κτηματολογικά στοιχεία στο διηνεκές
τεχνικές υπηρεσίες (ΤΥ) - μετρήσεις παροχών υδατορρευμάτων // πηγών // φρεάτων κλπ. στο διηνεκές
τεχνικές υπηρεσίες (ΤΥ) - μητρώα μηχανημάτων / οχημάτων // συμβατικών αριθμών κυκλοφορίας τους // αλλαγής κινητήρα 20
τεχνικές υπηρεσίες (ΤΥ) - οριστικές μελέτες έργων // προμηθειών // εφαρμογής κτηριακών έργων 20
τεχνικές υπηρεσίες (ΤΥ) - προκαταρκτικές μελέτες και προμελέτες εφόσον δε συνταχθούν οριστικές μελέτες 10
τεχνικές υπηρεσίες (ΤΥ) - στατιστικά στοιχεία και πίνακες που αφορούν γενικά αντικείμενα ΤΥΔΚ στο διηνεκές
τεχνικές υπηρεσίες (ΤΥ) - τοπογραφικά διαγράμματα και αποτυπώσεις στο διηνεκές
τεχνικές υπηρεσίες (ΤΥ) - τύποι ανάλυσης τιμών // τιμολογίων // συγγραφών υποχρεώσεων (ΤΥ) 30

Υ

υγείας κέντρα, σύσταση (ΕΔΥ) στο διηνεκές
υγειονομικές υπηρεσίες πρόνοιας, εγκύκλιοι και έγγραφα γενικού περιεχομένου (ΕΔΥ) 5
υγειονομικοί σταθμοί, σύσταση (ΕΔΥ) στο διηνεκές
υδατορρευμάτων παροχές, μετρήσεις (ΤΥ) στο διηνεκές
υδρογεωλογικές μελέτες και εκθέσεις κτηρίων // έργων // εγκαταστάσεων (ΤΥ) 5 από το χρόνο που έπαυσαν να υφίστανται τα κτήρια, τα έργα ή οι εγκαταστάσεις
υιοθεσία, αλλαγή στοιχείων λόγω... (μητρώα αρρένων) (Δ-ΜΑ-Λ) στο διηνεκές
υπάλληλοι ΟΤΑ // ιδρυμάτων // ΝΠΔΔ // συνδέσμων, μητρώα (ΚΠ) στο διηνεκές
υπηρεσίας εσωτερικής οργανισμοί (ΚΠ) 8 από την αντικατάσταση
υπηρεσιών παροχή, κανονισμοί (ΔΧΠΥ) 8 από τη λήξη της ισχύος
υποχρεώσεων συγγραφή, τύποι (ΤΥ) 30

Φ

φορολογικές διαφορές (ΔΧΠΥ) 10
φόρων επιβολή (ΔΧΠΥ) 5 από τη λήξη της ισχύος
φρεάτων παροχές, μετρήσεις (ΤΥ) στο διηνεκές

Χ

χορήγηση δανείων σε ΟΤΑ // ιδρύματα // ΝΠΔΔ // συνδέσμους, αποφάσεις // συμβάσεις (ΔΧΠΥ) 2 από την εξόφληση
χορηγίες // δικαιώματα // απαγορεύσεις, σχετ. φάκελοι (ΣΟΛ) 2 από την καταβολή της χορηγίας ή κατάργηση των δικαιωμάτων και απαγορεύσεων
χρεών διακανονισμός, αποφάσεις διαγραφής (ΔΧΠΥ) 20 από τη λήξη της ισχύος

hit counter 

 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Πολιτιστικές
   Εκθέσεις
   Οπτικοακουστικές παρουσιάσεις
Εκπαιδευτικές
Προγράμματα
Εκδόσεις
Records management
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ

 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)