Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
   Χάρτης πλοήγησης

Χάρτης πλοήγησης

 

αρχική σελίδα

ιστορικό

 

Γενικά στοιχεία για την ίδρυση και τις δραστηριότητες των Αρχείων Νομού Ευβοίας

Κριεζώτειο
Κριεζώτειο - Ιστορικό απαλλοτρίωσης και ανάπλασης

αρχεία και συλλογές

 

Γενικά στοιχεία

Αρχεία και συλλογές

Εργαλεία έρευνας

δραστηριότητες

πολιτιστικές δραστηριότητες

Γενικοί στόχοι

Το κοινό

Οι μορφές - τα μέσα

Εκθέσεις: Στόχοι - Θεματολογία - Κριτήρια επιλογής υλικού

Τα μονοπάτια της μνήμης
Η εγκατάσταση των Μικρασιατών προσφύγων στην Εύβοια
Η Χαλκίδα στον πόλεμο και την Κατοχή, 1940-1944
Το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, 1867-1940
Η διαφήμιση στη Χαλκίδα, 1862-1940
Ποια αγάπη τάχα μας φυσάει: Οι πλανόδιοι και η πολιτιστική ζωή της Χαλκίδας κατά το 19ο και τις αρχές του 20ού αιώνα
Το λευκό κουρέλι του απαραιτήτου κινηματογράφου: ο κινηματογράφος στη Χαλκίδα, 1900-1940
Ο προσκοπισμός στην Εύβοια, 1920-1940
Σιδηρόδρομος, σταυροδρόμι τεχνολογίας και πολιτισμού
Ιστορία του αστικού σιδηροδρόμου και της Ένωσης Εργαζομένων ΗΣΑΠ

Οπτικοακουστικές παρουσιάσεις

Γειτονιές της ιστορίας - Πλάτωμα
Η Χαλκίδα στον πόλεμο του '40
Το χνώτο της Κατοχής
Το λευκό κουρέλι του απαραιτήτου κινηματογράφου
Ιστορία του αστικού σιδηροδρόμου στην Ελλάδα
Συναυλία του συνθέτη Σαράντη Κασάρα με μελοποιημένα ποιήματα του Γιάννη Σκαρίμπα

εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Συνεργασία με τους φορείς της εκπαίδευσης

Συνθετικές δημιουργικές εργασίες

Εκπαιδευτικά προγράμματα

Γνωριμία με το αρχειακό υλικό
Η Χαλκίδα στον πόλεμο του '40
Πρόσφυγες, μετανάστες και κοινωνικός αποκλεισμός
Αναζητώντας τη χαμένη πόλη
Το κυνήγι της χαμένης ιστορίας
Παζλ
Διαδρομές
Διαδρομές - Η πόλη και οι δρόμοι της
Καλοκαίρι στον Εύριπο
Εμείς και ο κόσμος

προγράμματα

Η εγκατάσταση των Μικρασιατών προσφύγων στη Χαλκίδα

Η Χαλκίδα στον πόλεμο και την Κατοχή, 1940-1944

Το λευκό κουρέλι του απαραιτήτου κινηματογράφου

Ο αθλητισμός στην Εύβοια. Οι πηγές της ιστορίας του

Δημιουργία Κέντρου Ιστορίας του εργατικού κινήματος

εκδόσεις

 

Οργάνωση και διαχείριση δημοσίων αρχείων

Περιεχόμενα

Τι είναι τα αρχεία
Κατηγορίες αρχείων
Σημασία του αρχειακού υλικού
Αρχεία, Βιβλιοθήκες, Τεκμηρίωση
Η κατάσταση των δημοσίων αρχείων
Οδηγός καλής συμπεριφοράς προς τα αρχεία
Βασικά εργαλεία έρευνας
Ταξινόμηση - κωδικοποίηση αρχείου: βασικές αρχές
Πρακτική μέθοδος απογραφής και ταξινόμησης
αρχειακού υλικού

Εκκαθαρίσεις αρχείων
Συνθήκες φύλαξης αρχειακού υλικού (υπό κατασκευή)
Πρόσβαση στα αρχεία (υπό κατασκευή)
Συμπεράσματα (υπό κατασκευή)

Παραρτήματα

Νομοθεσία περί αρχείων (υπό κατασκευή)
Αλφαβητικοί πίνακες θεμάτων (υπό κατασκευή)

     ΠΔ 162/1979 "Εκκαθάριση των αρχείων των δημοσίων    υπηρεσιών" (υπό κατασκευή)
    ΠΔ 480/1985 "Εκκαθάριση των αρχείων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" (υπό κατασκευή)

Πίνακες - δελτία (υπό κατασκευή)

Η τοπική ιστορία στο σχολείο. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Η Χαλκίδα στον πόλεμο του '40

records management

Έκδοση Οργάνωση και διαχείριση δημοσίων αρχείων

Προεδρικά διατάγματα περί εκκαθαρίσεων

ΠΔ 480/1985 Περί εκκαθαρίσεως των αρχείων των ΟΤΑ και των ιδρυμάτων Ν.Π.Δ.Δ. και συνδέσμων αυτών" - Αλφαβητικός πίνακας θεμάτων
ΠΔ 768/1980 Περί εκκαθαρίσεως των αρχείων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου
ΠΔ 11/1981 Περί εκκαθαρίσεως των αρχείων του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών
ΠΔ 1258/1981 Περί εκκαθαρίσεως των αρχείων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, κοινωνικής προνοίας και των σχολών εκπαιδεύσεως νοσηλευτικού προσωπικού (Ν.Π.Δ.Δ.), αρμοδιότητος Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών
ΠΔ 365/198 (Υπουργείο Γεωργίας) - Αλφαβητικός πίνακας θεμάτων
Ν. 2539/1997 (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης)
ΠΔ 899/1980 (υπ. Παιδείας)
ΠΔ245/1997 (υπ. Δημόσιας Τάξης)
ΠΔ 276/2000 (Υπουργείο Οικονομικών)
ΠΔ 397/1988, ΠΔ 27/1996 (Υπουργείο  Ανάπτυξης/Εμπορίου)
ΠΔ 552/1978 (Υπουργείο Δικαιοσύνης)
ΒΔ 120/1966 (Δικαστήρια)
ΠΔ 128/1986, ΠΔ 948/1977 ( Ασφαλιστικοί Οργανισμοί)

Κείμενα

Γενικά και ειδικά κριτήρια επιλογής αρχείων (Διεθνής Στρογγυλή ΤράπεζαΕπιλογή και εκκαθάριση αρχείων. Μέθοδοι και προβληματισμοί")

Δικαίωμα στην πληροφόρηση: νέα όρια και αντιφάσεις (εισήγηση σε ημερίδα της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας)

Οδηγία 2003/98 για την "περαιτέρω χρήση της πληροφορίας στον δημόσιο τομέα" και δικαίωμα πληροφόρησης (ανακοίνωση στο συνέδριο "Αρχεία και νομικά ζητήματα")

The protection of archives and the right to information: limits and contradictions

υπηρεσίες προς το κοινό

 

Αναγνωστήριο

Χορήγηση αντιγράφων

Δανεισμός υλικού

Βιβλιοθήκη

Επισκέψεις σχολείων

νέα

επικοινωνία

χρήσιμες διευθύνσεις

χάρτης πλοήγησης

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ
 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)