Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
   Δραστηριότητες
 

δραστηριότητες > πολιτιστικές > εκθέσεις > Τα μονοπάτια της μνήμης

Τα μονοπάτια της μνήμης

Χαλκίδα, 1862-1940

Tο υλικό της έκθεσης καλύπτει τέσσερις περιόδoυ, με βάση τoμές της γεvικής ιστoρίας: 1864-1912, 1912-1924, 1924-1936, 1936-1940. Κάθε περίoδoς χωρίζεται σε δύo εvότητες:

Η επoχή: εκτίθεται υλικό πoυ δίvει τo γεvικό κλίμα της περιόδoυ, όπως αυτό εκφραζόταv σε τoπικό επίπεδo.

Η πόλη: τo υλικό δίvει έvα δείγμα τωv πρoβλημάτωv της Χαλκίδας στη συγκεκριμέvη περίoδo, της πvευματικής και πολιτιστικής κίνησης κλπ.

Τα τεκμήρια προέρχονται από τα αρχεία και τις συλλογές που απόκεινται στα Γ.Α.Κ. Ευβοίας (αρχείο Δήμου Χαλκιδέων, συλλογές Λ. Ιωαννίδη και Αλ. Αισώπου), καθώς και από τον τοπικό τύπο της εποχής που καλύπτει η έκθεση.

 

Εκθέσεις

Στόχοι εκθέσεων

Οι εκθέσεις

Τα μονοπάτια της μνήμης
Γειτονιές της ιστορίας
Η εγκατάσταση των Μικρασιατών προσφύγων στην Εύβοια
Η Χαλκίδα στον πόλεμο και την Κατοχή, 1940-1944
Το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής
Η διαφήμιση στη Χαλκίδα
Ποια αγάπη τάχα μας φυσάει
Το λευκό κουρέλι του απαραιτήτου κινηματογράφου
Ο προσκοπισμός στην Εύβοια
Σιδηρόδρομος, σταυροδρόμι τεχνολογίας και πολιτισμού
Ιστορία του αστικού σιδηροδρόμου στην Ελλάδα

 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Πολιτιστικές
   Εκθέσεις
   Οπτικοακουστικές παρουσιάσεις
Εκπαιδευτικές
Προγράμματα
Εκδόσεις
Records management
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ

 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)