Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
   Δραστηριότητες
 

Οργάνωση και διαχείριση δημοσίων αρχείων

έκδοση Οργάνωση και διαχείριση δημοσίων αρχείων | πρόσβαση στα αρχεία | νομοθεσία για εκκαθαρίσεις αρχείων, οργανισμοί υπουργείων θεματολόγια αρχείων | δημοτικά αρχεία | κείμενα

Οργάνωση και διαχείριση δημοσίων αρχείων

Έκδοση Οργάνωση και διαχείριση δημοσίων αρχείων

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα "Εκκαθάριση των αρχείων του δημοσίου τομέα - Περιέλευση του αρχειακού υλικού των πρωτοβάθμιων επιτροπών αποκατάστασης των πολιτικώς διωχθέντων δημοσίων υπαλλήλων από τη δικτατορία στα Γενικά Αρχεία του Κράτους"

Εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα "Λήψη μέτρων για τη διαφύλαξη των αρχείων του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα" (ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.6/1846/15-9-2011)

Πρόσβαση στα αρχεία

Νομοθεσία για εκκαθαρίσεις αρχείων - Οργανισμοί υπουργείων - Θεματολόγια αρχείων

Εκτός των διαταγμάτων και νόμων σε ισχύ, στην ενότητα αυτή έχουν συμπεριληφθεί νομοθεσία και κείμενα που αφορούν τον τύπο και το περιεχόμενο διαφόρων κατηγοριών αρχειακού υλικού δημοσίων φορέων, δεδομένου ότι, ανεξάρτητα από την παλαιότητα ή/και την ισχύ των συγκεκριμένων διαταγμάτων, το περιεχόμενό τους μπορεί να φανεί χρήσιμο τόσο στους αρχειονόμους για τις ταξινομικές και άλλες εργασίες τους, όσο και στους ερευνητές, αφού ότι έτσι προσδιορίζεται καλύτερα το περιεχόμενο των συγκεκριμένων κατηγοριών αρχειακού υλικού. Το ίδιο ισχύει και για παλαιότερους οργανισμούς υπουργείων και υπηρεσιών, που είναι απαραίτητοι για τη διοικητική ιστορία των φορέων, η οποία αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία της αρχειακής περιγραφής.

Δημοτικά αρχεία

Κείμενα

"Γενικά και ειδικά κριτήρια επιλογής αρχείων" (Διεθνής Στρογγυλή Τράπεζα "Επιλογή και εκκαθάριση αρχείων. Μέθοδοι και προβληματισμοί" - Θεσσαλονίκη 2002)

"Οδηγία 2003/98 για την 'περαιτέρω χρήση της πληροφορίας στον δημόσιο τομέα' και δικαίωμα πληροφόρησης" (ανακοίνωση στο συνέδριο "Αρχεία, Βιβλιοθήκες και δίκαιο στην κοινωνία της πληροφορίας" -Αθήνα 2006)

Δικαίωμα στην πληροφόρηση: νέα όρια και αντιφάσεις (εισήγηση στην ημερίδα της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας - Αθήνα 2001)

"The protection of archives and the right to information: limits and contradictions" (ανακοίνωση σε διεθνές συνέδριο στο Αλγέρι για την προστασία των αρχείων, Αλγέρι 2009)

Αρχεία και νομικά ζητήματα

Από τα θέματα των δημοτικών και κοινοτικών αρχείων

Περιεχόμενο των δημοτικών και κοινοτικών αρχείων. Μια δειγματοληψία. Επεξεργασία κατηγοριών υλικού. Παραδείγματα

hit counter
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Πολιτιστικές
   Εκθέσεις
   Οπτικοακουστικές παρουσιάσεις
Εκπαιδευτικές
Προγράμματα
Εκδόσεις
Records management
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ

 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)