Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
   Δραστηριότητες
 

Εκδόσεις

Οργάνωση και διαχείριση δημοσίων αρχείων

Χαλκίδα, 1994

Περιεχόμενα

Η ανάγκη πραγματοποίησης της έκδοσης αυτής προέκυψε κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων επιμόρφωσης δημοσίων υπαλλήλων σε ζητήματα οργάνωσης και διαχείρισης δημοσίων αρχείων, που πραγματοποιήθηκαν από τα Αρχεία Νομού Ευβοίας το 1992 και 1994.

Βασικός της στόχος είναι να προσφέρει ορισμένα βασικά εφόδια στους υπαλλήλους που είναι επιφορτισμένοι με την τήρηση αρχείου δημοσίων και δημοτικών φορέων και γενικότερα σε εκείνους που διαχειρίζονται δημόσια αρχεία.

1. Τι είναι τα αρχεία;

Ορισμός
Αρχείο και συλλογή
Αρχειακό υλικό και υπόστρωμα. Παραδείγματα
Χαρακτήρας των αρχείων
Πότε τα έγγραφα αποκτούν την ιδιότητα του αρχειακού υλικού
Η θεωρία των τριών ηλικιών: ενεργά ή τρέχοντα αρχεία - ημιενεργά ή ενδιάμεσα αρχεία - ανενεργά ή ιστορικά αρχεία

2. Κατηγορίες αρχείων

Δημόσια αρχεία. Κατηγορίες δημοσίων αρχείων
Ιδιωτικά αρχεία
Εκκλησιαστικά αρχεία
Οπτικοακουστικά αρχεία
Αρχεία χαρτών και σχεδίων

3. Σημασία του αρχειακού υλικού

Διοικητικό ενδιαφέρον
Ιστορικό ενδιαφέρον
Ποια τεκμήρια ενδιαφέρουν την ιστορία
Σύγχρονα αρχεία

4. Αρχεία, βιβλιοθήκες, τεκμηρίωση

Τα Αρχεία
Οι βιβλιοθήκες
Φάκελος αρχείου και φάκελος τεκμηρίωσης
Αρχείο και Κέντρο Τεκμηρίωσης
Αρχειονόμος και τεκμηριωτής

=

5. Η κατάσταση των δημοσίων αρχείων

Η κατάσταση
Οι αιτίες
Μακροπρόθεσμες λύσεις
Άμεσες λύσεις

6. Οδηγός καλής συμπεριφοράς προς τα αρχεία >>

7. Βασικά εργαλεία έρευνας

Εισαγωγή αρχειακού υλικού
Πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής
Βιβλίο εισαγωγής
Βιβλίο προσωρινής εισαγωγής
Καταγραφή στο βιβλίο εισαγωγής
Ειδικό Ευρετήριο. Δελτίο Ειδικού Ευρετηρίου
Συνοπτικό Αριθμητικό Ευρετήριο

 

8. Ταξινόμηση αρχείου: βασικές αρχές

Ταξινόμηση. Βασικές αρχές
Η μέθοδος της ταξινόμησης
Οι τύποι της ταξινόμησης

 

9. Πρακτική μέθοδος απογραφής
και ταξινόμησης αρχειακού υλικού

Αυτοψία στις αποθήκες
Καταγραφή του υλικού: συνοπτική - λεπτομερής
Καταχώριση στοιχείων:

10. Εκκαθαρίσεις αρχείων

Γενικά ζητήματα: Εκκαθάριση αρχείου
Κριτήρια Διοίκησης - Αρχείων. Μεμονωμένο έγγραφο - συγκροτημένος φάκελος
Αρχειακή αξία Διατηρητέο - καταστρεπτέο υλικό Επιλογή του διατηρητέου υλικού

Η ελληνική πραγματικότητα: Προεδρικά διατάγματα περί εκκαθαρίσεων
Διαδικασία εκκαθάρισης Αναγραφή προθεσμίας διατήρησης στα έγγραφα Εκκαθαρίσεις σε ετήσια βάση

11. Συνθήκες φύλαξης αρχεικού υλικού

12. Πρόσβαση στα αρχεία

13. Συμπεράσματα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

1. Νομοθεσία περί αρχείων

2. Αλφαβητικοί πίνακες θεμάτων

ΠΔ 162/1979 "Εκκαθάριση των αρχείων των δημοσίων υπηρεσιών"
ΠΔ 480/1985 "Εκκαθάριση των αρχείων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης"

3. Πίνακες - δελτία

 

hit counter 

 

Εκδόσεις

Οργάνωση και διαχείριση δημοσίων αρχείων 
Η τοπική ιστορία στο σχολείο. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις 
Η Χαλκίδα στον πόλεμο του '40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Πολιτιστικές
   Εκθέσεις
   Οπτικοακουστικές παρουσιάσεις
Εκπαιδευτικές
Προγράμματα
Εκδόσεις
Records management
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ

 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)