Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
     Αρχεία - Συλλογές
 

Αρχεία - Συλλογές

Διοικητικά αρχεία
Αυτή η σελίδα είναι υπό κατασκευή. Τα στοιχεία συμπληρώνονται σταδιακά. Παρακαλούμε για την υπομονή σας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Σε παρένθεση σημειώνονται οι παλαιότερες ονομασίες των φορέων

ΕΥΒΟΙΑ

Αγροτικής Ανάπτυξης: Αγροτικής Ανάπτυξης (Γεωργίας) Διεύθυνση | Κτηνιατρικής Διεύθυνση
Ανάπτυξης: Τουρισμού και Εμπορίου (Εμπορίου) Διεύθυνση |
Γεωργίας: βλ. Αγροτικής Ανάπτυξης
Εμπορικής Ναυτιλίας: Κύμης Υπολιμεναρχείο | Μαντουδίου Λιμενικός Σταθμός | Λουτρών Αιδηψού Λιμεναρχείο | Χαλκίδας Λιμεναρχείο | Χαλκίδας Λιμενικό Ταμείο |
Εμπορίου: βλ. Ανάπτυξης
Εργασίας - Κοινωνικών Αφαλίσεων: Επιθεώρησης Απασχόλησης (Επιθεώρησης Εργασίας) Διεύθυνση | Κεφάλαιο Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών Ξηράς Χαλκίδος | Τοπικό Συμβούλιο Απολυομένων Στρατού | Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού | ΤΕΒΕ Χαλκίδας |
Εσωτερικών: Εσωτερικών Διεύθυνση |
Μεταφορών και Επικοινωνιών: Μεταφορών και Επικοινωνιών (Συγκοινωνιών) Διεύθυνση | ΕΛΤΑ, Αλιβερίου Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο | ΕΛΤΑ, ΕΛΤΑ, Καθενών Ταχυδρομικό Γραφείο | ΕΛΤΑ, Στενής Ταχυδρομικό Γραφείο | Χαλκίδας Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
Οικονομικών: Δημοσιονομικού Ελέγχου (Εντελλομένων Εξόδων) Υπηρεσία | Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας - Δημόσιο Ταμείο | Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας - Κεφάλαιο | Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας - Εισόδημα | Τελωνείο Χαλκίδας | Χημικών Υπηρεσιών Διεύθυνση
Συγκοινωνιών: βλ. Μεταφορών και Επικοινωνιών

ΒΟΙΩΤΙΑ

Δημόσιας Τάξης: ΕΛΑΣ, Αστυνομική Διεύθυνση Βοιωτίας - Τμήμα Ασφαλείας Λιβαδειάς |
Μεταφορών και Επικοινωνιών: ΕΛΤΑ, Αράχωβας Ταχυδρομικό Γραφείο

 
ΑΡΧΕΙΟ ΑΕΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ
Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών (Συγκοινωνιών) Πρακτικά συνεδριάσεων, αποφάσεις Δ.Σ. - Γ.Σ. Κ.Τ.Ε.Λ. Ευβοίας, αρχαιρεσίες, σύνθεση Δ.Σ., διαχειριστικός έλεγχος 1963-1986
Τελωνείου Χαλκίδας Μειωμένος δασμός, ατέλειες, αξίες, εξαγωγές, εισαγωγές, κοινοτική διαμετακόμιση, επιστροφή δασμών και φόρων, μεταποίηση, δικαστικό, δίωξη λαθρεμπορίου 1937-1989
Στατιστικής Υπηρεσίας Ν. Ευβοίας Τιμές αναθεώρησης αναλαμβανόμενες / καταβαλλόμενες από τον παραγωγό, απογραφές, έρευνες πρωτογενούς τομέα, νοσηλευτική κίνηση 1973-1987
Λιμεναρχείου Χαλκίδας Αρχειακό υλικό Γραφείων Λιμενικής Αστυνομίας, Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος, Ναυτολογίας 1977-1989
Λιμενικού Σταθμού Μαντουδίου Καταστάσεις πενθήμερης εργασίας, αποφάσεις επιβολής προστίμων, κλήσεις, δικαιολογητικά είσπραξης ΝΑΤ, δελτία ναυτιλιακής κίνησης, αποκόμματα ναυτικών φυλλαδίων, συλλογικές συμβάσεις πληρωμάτων, ναυτικά ατυχήματα, δελτία συμβάντων, δικαιολογητικά δαπανών, δικογραφίες ναυτικών ατυχημάτων, αποκόμματα ναυτικών φυλλαδίων, δελτία σύνθεσης πλοίων, ατυχήματα αλιείας / σπογγαλιείας, στατιστική λεμβολογίου, άδειες αλιείας 1966-1986
Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Δικαιολογητικά - στελέχη χρηματικών ενταλμάτων, καταστάσεις Επιτρόπου, επιτροπικά εντάλματα, καταστάσεις (μηνιαίες, ταμειακές, παγίων δαπανών), πράξεις ανάληψης υποχρεώσεων, προϋπολογισμοί, μηχανογράφηση - ημερολόγια, καθολικά, βιβλία υπολόγων 1955-1986
Λιμενικού Ταμείου Χαλκίδας Λιμενικά έργα 1922-1961
Διεύθυνσης Εσωτερικών Ν. Ευβοίας Προϋπολογισμοί - απολογισμοί, τεχνικές υπηρεσίες,έργα, κοινότητες / αλληλογραφία, αποδημία - μετανάστευση, εκλογικοί κατάλογοι κλπ. 1924-1986
Διεύθυνσης Επιθεώρησης Απασχόλησης (Επιθεώρησης Εργασίας) Μηνυτήριες αναφορές, νυκτερινή εργασία γυναικών, υπερωριακή εργασία, άδειες αλλοδαπών, απεργίες, διατησία, τριμερείς συνεργασίες, ατυχήματα

1966-1989

Αρχείο Κεφαλαίου Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών Ξηράς (ΚΑΦ) Χαλκίδος
Περισσότερα...
1956-1967
Αρχείο Τοπικού Συμβουλίου Απολυομένων Στρατού Ν. Ευβοίας: αλληλογραφία με διάφορες Αρχές και επιχειρήσεις σχετ. με κενές θέσεις για τοποθέτηση απολυομένων στρατού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Α.Ν. 751/1948 και 1836/1951, στοιχεία για το προσωπικό των επιχειρήσεων κλπ., αιτήσεις και δικαιολογητικά 1948-1968
Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης - Τμήμα Εφαρμογών | Τμήμα Προγραμματισμού (Διεύθυνσης Γεωργίας) Προγράμματα κίνησης, εκθέσεις γεωπόνων και υπαλλήλων ΑΟΟ, γεωργοεκπαιδευτικές εκθέσεις, ετήσια / πολυετή προγράμματα, οργάνωση γεωργικών εκμεταλλεύσεων, συνεταιριστικά θέματα, προγράμματα γεωργοκτηνοτροφίας, αξία παραγωγής και εισόδημα, τιμές και αποθέματα γεωργικών προϊόντων, ετήσια γεωργική στατιστική έρευνα, υλικό σχετ. με τις επιπτώσεις της μετανάστευσης στην αγροτική οικονομία κατά τη δεκαετία 1960, τη διαδικασία εκμηχάνισης αγροτικής οικονομία, την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων, τους υγροτόπους κλπ. 1962-1991
Δημόσιου Ταμείου Χαλκίδας Αυτή η σελίδα είναι υπό κατασκευή. Τα στοιχεία συμπληρώνονται σταδιακά. Παρακαλούμε για την υπομονή σας
Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Χαλκίδας Δελτία Στατιστικής - Διαβιβαστικά δανείων - Συγκεντρωτικοί πίνακες αποστολής επιταγών - Αποδείξεις παραλαβής / χρηματικός εφοδιασμός - Αποδείξεις παραλαβής / απρόβλεπτα - Προειδοποιήσεις απόδοσης - Πρωτόκολλο παραλαβής υλικών - Πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών - Βιβλίο παρουσίας προσωπικού - Διακίνηση Ε.Γ.Ε.Δ. 1989-1998
Ταχυδρομικού Γραφείου Στενής Αυτή η σελίδα είναι υπό κατασκευή. Τα στοιχεία συμπληρώνονται σταδιακά. Παρακαλούμε για την υπομονή σας
Ταχυδρομικού Γραφείου Καθενών Αυτή η σελίδα είναι υπό κατασκευή. Τα στοιχεία συμπληρώνονται σταδιακά. Παρακαλούμε για την υπομονή σας
Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Αράχωβας Αυτή η σελίδα είναι υπό κατασκευή. Τα στοιχεία συμπληρώνονται σταδιακά. Παρακαλούμε για την υπομονή σας
Χημικών Υπηρεσιών Ν. Ευβοίας Αυτή η σελίδα είναι υπό κατασκευή. Τα στοιχεία συμπληρώνονται σταδιακά. Παρακαλούμε για την υπομονή σας
Διεύθυνσης Τουρισμού και Εμπορίου (Εμπορίου) Ν. Ευβοίας Αυτή η σελίδα είναι υπό κατασκευή. Τα στοιχεία συμπληρώνονται σταδιακά. Παρακαλούμε για την υπομονή σας
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού Ν. Ευβοίας Φάκελοι ανέργων, φάκελοι επιδοτήσεων σγτράγτευσης, επιδοτήσεων μητρότητας, φάκελοι καταγγελιών σύμβασης εργασίας, καταστάσεις ασφαλισμένων στους οποίους χορηγήθηκαν βιβλιάρια επιδότησης εργασίας, αλληλογραφία σχετ. με βοηθήματα, καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών, εγκύκλιοι αχετ. με εντικείμενο εργασιών ΟΑΕΔ 1971-1991
Λιμεναρχείου Λ. Αιδηψού Αυτή η σελίδα είναι υπό κατασκευή. Τα στοιχεία συμπληρώνονται σταδιακά. Παρακαλούμε για την υπομονή σας
Υπολιμεναρχείου Κύμης Υλικό σχετ. με τιμωρηθέντα αλιευτικά σκάφη για παράνομη αλιεία, άδειες πετρέλ. Βυτγιοφόρων οχημάτων, οδοιπορικά έξοδα κλπ. Χρονολογίες: 1994-1998 1994-1998
Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Ν. Ευβοίας Αυτή η σελίδα είναι υπό κατασκευή. Τα στοιχεία συμπληρώνονται σταδιακά. Παρακαλούμε για την υπομονή σας
Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Αλιβερίου Βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, Βιβλία καταθέσεων (ημερήσιες καταστάσεις καταθέσεων) - Αναλυτικό - Ημερολόγιο Ταμείου - Ανακοινώσεις καταθέσεων - αποδόσεων - Χρηματικός εφοδιασμός - Αποστολή περίσσειας - Τόκοι ξένων γραφείων εξωφλημένοι - Τρέχοντες λογαριασμοί - Καταστάσεις αντικατασταθέντων βιβλιαρίων - Δελτία αποστολής επιταγών συντάξεων Δημοσίου - Αποδείξεις πληρωμής τόκων προθεσμιακών καταθέσεων 1990-1996
ΤΕΒΕ Χαλκίδας Εγκύκλιοι και αποφάσεις γραφείου παροχών ασθενείας, αιτήσεις έκδοσης βιβλιαρίων ασθενείας, δελτία διαχειριστικών στοιχείων επιμελητών εισπράξεων, βεβαιώσεις και αποφάσεις κεφαλαιοποιήσεων, αιτήσεις ανακατατάξεων σε ασφαλιστικές κλάσεις, απορριπτικές αποφάσεις εργατικών ατυχημάτων, δελτία περιγραφής εργασιών 1955-1957, 1961-1966, 1980-1994
Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας - Κεφάλαιο Φάκελοι φόρου μεταβίβασης ακινήτων 1973-1985
Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας - Εισόδημα Φάκελοι φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Έγινε δειγματοληψία με συνδυασμό κριτηρίων (αλφαβητική, ποσοτική), ενώ ιδιαίτερη μέριμνα υπήρξε για τη διατήρηση των φακέλων που αορούσαν παλαιές ατομικές επιχειρήσεις στη Χαλκίδα και τη γύρω περιοχή 1960-1978
Αστυνομικής Διεύθυνσης Βοιωτίας Αρχειακό υλικό που αφορά - λόγω της φύσης της υπηρεσίας - όχι μόνο τη Λιβαδειά, αλλά και άλλες περιοχές της χώρας, όπου, για διαφόρους λόγους, το αντίστοιχο υλικό μπορεί να μην έχει διατηρηθεί. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένες από τις κατηγορίες που περιέχονται στο αρχείο:
Πολιτικά κόμματα και οργανώσεις - Πολιτικές συγκεντρώσεις - Συνδικαλιστικοί φορείς - Απεργίες - Φοιτητικές οργανώσεις - Θρησκευτική προπαγάνδα - Ξένη προπαγάνδα - Μειονότητες - Πολιτικοί φυγάδες / πολιτικό άσυλο - Ασφάλεια ξένων προσώπων - Εφημερίδες / Ραδιόφωνο / τηλεόραση / κινηματογράφος - Φυγόποινοι / φυγόδικοι - Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας - Μεταγωγή κρατουμένων - Ναρκωτικά - 'Αδειες καταστημάτων - 'Αδειες κινηματογράφων (και σχέδια) - Εκθέσεις πεπραγμένων υπηρεσίας κλπ.
1948-1989
hit counter 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
Γενικές πληροφορίες
Αρχεία - συλλογές
    Διοικητικά αρχεία
    Δημοτικά αρχεία
    Δικαστικά αρχεία
    Συμβολαιογραφικά αρχεία
    Εκπαιδευτικά αρχεία
    Ιδιωτικά αρχεία και συλλογές
Εργαλεία έρευνας
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ

 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)