Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
     Αρχεία - Συλλογές
 

Αρχεία - Συλλογές

Συμβολαιογραφικά αρχεία
Αυτή η σελίδα είναι υπό κατασκευή. Τα στοιχεία συμπληρώνονται σταδιακά. Παρακαλούμε για την υπομονή σας.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ
ΑΕΕ Συμβολαιογραφικά 1.1.1-1.11.1 > κάτοχος: συμβολαιογράφος Χαλκίδας Γιάννης Στρουμπούλης

Αγγελινίδης Αναστάσιος
| Αποστολίδης Ελευθέριος | Κατσαβέλλης Κωνσταντίνος | Οικονόμου Ιωάννης | Ορφανίδης Ρήγας | Σπυρόπουλος Σπυρ. (και ηφιακά αντίγραφα) | Ταμβακάς Νικόλαος | Ταμβακίδης Παναγιώτης | Τζιώτης Ιωάννης | Φαρμακίδης Θεόδωρος | Οικονόμου Ιωάννης (και ψηφιακά αντίγραφα) | Σταματάκης Νικόλαος (και ψηφιακά αντίγραφα)

 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
Γενικές πληροφορίες
Αρχεία - συλλογές
    Διοικητικά αρχεία
    Δημοτικά αρχεία
    Δικαστικά αρχεία
    Συμβολαιογραφικά αρχεία
    Εκπαιδευτικά αρχεία
    Ιδιωτικά αρχεία και συλλογές
Εργαλεία έρευνας
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ

 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)