Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
   Δραστηριότητες
 

Εκπαιδευτικά προγράμματα

Εμείς και ο κόσμος

Είναι το πρώτο μιας σειράς παρόμοιων προγραμμάτων που έχουν ως στόχο:

Να αξιοποιείται το αρχειακό υλικό στο πλαίσιο όσο το δυνατό περισσότερων μαθημάτων, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Η εξοικείωση των μαθητών με το αρχειακό υλικό να αρχίζει όσο το δυνατό νωρίτερα. Στις μικρότερες τάξεις επιδιώκεται να αποκτήσει το παιδί μια πρώτη επαφή με το αντικείμενο, συχνά μέσα από το παιχνίδι, ενώ στις μεγαλύτερες η επαφή αυτή γίνεται ουσιαστικότερη, μέσα από την επεξεργασία των τεκμηρίων.

Ο μαθητής να εξοικειώνεται με τη διαδικασία της έρευνας και της τεκμηρίωσης, ενώ παράλληλα να καλλιεργεί τη δημιουργικότητά του.

Το αρχειακό υλικό που χρησιμοποιείται προέρχεται από πολλές κατηγορίες αρχείων και στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας γίνεται προσπάθεια να γνωρίσει ο μαθητής το περιεχόμενο των συγχρόνων αρχείων, των οποίων η σημασία, στη χώρα μας, είναι υποτιμημένη.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα το Εμείς και ο κόσμος, έγινε επεξεργασία του υλικού του σχολικού εγχειριδίου (Γ΄ Δημοτικού). Στο πρόγραμμα που ετοιμάζεται (τα φύλλα εργασίας για τις πρώτες ενότητες είναι διαθέσιμα) περιλαμβάνονται τρεις ενότητες:

1 Κείμενα και εργασίες του σχολικού εγχειριδίου.

2 Γνωριμία με τα τεκμήρια: χρησιμοποιείται υλικό που απόκειται στα Γ.Α.Κ. Ευβοίας και έχει σχέση με το συγκεκριμένο κεφάλιο του εγχειριδίου.

3 Δραστηριότητες, με χρήση επιλεγμένων τεκμηρίων.

Σε επόμενη φάση, το υλικό αυτό θα ομαδοποιηθεί κατά θεματικές ενότητες, ώστε, με την κατάλληλη προσαρμογή, να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο και άλλων μαθημάτων, άλλων τάξεων.

Εκπαιδευτικά προγράμματα

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες των Αρχείων: η εμπειρία των Αρχείων Νομού Ευβοίας (περ. Αρχειακός Δεσμός)

Abstract in English

Φυλλάδιο για εκπαιδευτικά προγράμματα

Συνεργασία με τους φορείς της εκπαίδευσης

Συνθετικές δημιουργικές εργασίες

Φύλλα εργασίας για ανάλυση τεκμηρίων

Τα προγράμματα

Μια μέρα στο Αρχείο
Η Χαλκίδα στον πόλεμο του '40
Τα χρόνια της πείνας στην Κατοχή και τα Παιδικά Συσσίτια στη Χαλκίδα, 1943-1944
Mετανάστες, πρόσφυγες, και κοινωνικός αποκλεισμός
Αναζητώντας τη χαμένη πόλη
Γνωρίζω ένα μνημείο: Κριεζώτειο
Το κυνήγι της χαμένης ιστορίας
Παζλ
Διαδρομές
Διαδρομές - Η πόλη και οι δρόμοι της
Καλοκαίρι στον Εύριπο
Εμείς και ο κόσμος 
Γνωριμία με το αρχειακό υλικό

 
 

 hit counter

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Πολιτιστικές
   Εκθέσεις
   Οπτικοακουστικές παρουσιάσεις
Εκπαιδευτικές
Προγράμματα
Εκδόσεις
Records management
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ

 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)