Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
   Δραστηριότητες
 

δραστηριότητες > προγράμματα > Η Χαλκίδα στον πόλεμο και την Κατοχή

Χαλκίδα στον πόλεμο και την Κατοχή, 1940-1944

Περιεχόμενο

Έκθεση τεκμηρίων

Έκδοση για τον ελληνοϊταλικό πόλεμο του '40 και για την περίοδο 1941-1944.

Εκπαιδευτικά προγράμματα.

Παραγωγή τίτλου πολυμέσων.

Παραγωγή ντοκιμαντέρ με βάση την υπάρχουσα οπτικοακουστική παρουσίαση για τον ελληνοϊταλικό πόλεμο του '40 και oπτικoακoυστική παρoυσίαση για την Κατοχή που βασίζεται σε ημερoλόγιo τoυ Σπύρoυ Χoυλιαράκη που μιλάει για τη Χαλκίδα του 1942.

Προγράμματα

Η εγκατάσταση των Μικρασιατών προσφύγων στη Χαλκίδα
Η Χαλκίδα στον πόλεμο και την Κατοχή, 1940-1944
Το λευκό κουρέλι του απαραιτήτου κινηματογράφου
Ο αθλητισμός στην Εύβοια. Οι πηγές της ιστορίας του
Δημιουργία Κέντρου Ιστορίας του εργατικού κινήματος στην Εύβοια 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Πολιτιστικές
   Εκθέσεις
   Οπτικοακουστικές παρουσιάσεις
Εκπαιδευτικές
Προγράμματα
Εκδόσεις
Records management
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ

 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)